Bytča

Predmet zákazkyIdentifikácia úsp. uchádzačaCena bez DPHCena s DPHVýsledokPostup verej. obstar.
ROK 2008:
Oprava MK - Ul. Hlinkova (horná časť) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 1.408.168,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová (Beňov) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 450.659,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Malá Bytča (k podjazdu) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 464.178,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová EUROVIA - cesty, a. s. Košice 145.555,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová (od zvonice) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 122.343,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Malá Bytča (pri dome č. 71) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 115.077,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena okien za plastové MŠ Hliník n/V. PFH s.r.o. Predmier 168.028,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena plyn. kotla MŠ Hurbanova AMPO - Ondruš Žilina 388.535,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie cintorína v Hrabovom Jozef Králik Bytča 666.638,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena Hliníkových dverí MŠ Dostojevského ALUPLAST, s.r.o. Žilina 198.866,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie športového areálu Bytča PRO - HOUSES, s.r.o. Dlhé Pole 313.890,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Pšurnovice (Zemani,Keraky,Michalky) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 500.543,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. Okružná) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 440.685,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. Zámocká) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 919.852,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. SNP) EUROVIA - cesty, a. s. Košice 952.380,-Sk zmluva o dielo ZNH
Doplnok územného plánu mesta Bytča č.3 Ing. Arch. Peter Krajč, Žilina 999.600,-Sk zmluva o dielo ZNH
Prenájom KTR Bytča TES MEDIA, s.r.o., Žilina 29,75 Sk/mesiac/účastník zmluva o prenájme ZNH + EA
ROK 2009:
Výmena okien na PZ Hliník n/V. PFH s.r.o., Predmier 10.774,84 € zmluva o dielo ZNH
Kancelárske potreby pre MsÚ Bytča KRPA Slovakia s.r.o., Hrabové najnižšia cena - EA ZNH + EA
Oprava strechy byt. domu Jesienka Ladislav Michút, Štiavnik 84.740,- € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre kompostáreň bioodpadov Ing. arch. J. Gallo, Žilina 26.500,- € zmluva o dielo ZNH
Rekonštrukcia ZŠ Ul.Mieru Bytča DOSS s.r.o., Žilina 2.471.006,-€ zmluva o dielo podlimitná zákazka
Výmena okien a dverí MŠ Dostojevského TOMIR, s. r. o. Žilina 9.117,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Hurbanova PFH, s. r. o. Predmier 80 7.383,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okie a dverí KD Malá Bytča PRO-HOUSES, s. r. o. 11.789,72 € zmluva o dielo ZNH
Spojovacia chodba PRO-HOUSES, s. r. o. 19.297,98 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Pšurnovice, Hrabové, Hliník nad Váhom PRO-HOUSES, s. r. o. 6.100,26 € zmluva o dielo ZNH
Výstavba detských ihrísk MŠ Malá Bytča, Hrabové, Hliník nad Váhom Willex, s. r. o. Komárno 5.788,30 € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre objekt JESIENKA Arkon atelier, s.r.o. 35.045,50 € zmluva o dielo ZNH
Oprava strechy bytového domu JESIENKA GFCH, s. r.o. V.Tvrdého 12 ZA 102.501,38 € zmluva o dielo ZNH
Oprava MK Hollého - chodník DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča
33.202,19 € zmluva o dielo zZNH
Oprava chodníkov na Sídlisku 1. Mája Bytča DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča 32.788,39 € zmluva o dielo ZNH
Oprava chodníka Ul. S. Sakalovej SP Servis, s. r. o. Štiavnik 28.951,31 € zmluva o dielo ZNH
Dodávka mäsa pre ŠJ pri ZŠ Ul. mieru a ZŠ. Ul. E. Lániho CARNEX, s. r. o. Francova Lhota (ČR) Najnižšie ceny vybratých polož. kúpna zmluva PP +  EA
Oprava chodníkov priľahlých k novej kruh. križovatke št. cesty I/18 a II/507 DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča 37.187,50 € zmluva o dielo ZNH
ROK 2010:
Stoly pre ZŠ Ul. mieru K-Ten Turzovka, s. r. o. 13.740,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Stoličky a katedry pre ZŠ Ul. mieru Ing. L. Pavlíková, Makov 141 21.801,33 € zmluva o dielo ZNH + EA
Tabule pre ZŠ pre ZŠ Ul. mieru MY DVA, s. r. o. Bratislava 21.300,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Školské skrinky pre ZŠ Ul. mieru AJ Produkty, a. s. Bratislava 20.930,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Oprava fasády budovy MsÚ Bytča NATREX-M. Kubík, Žilina 27.300,00 zmluva o dielo ZNH + EA
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Infraštruktúra soc. služieb O4C, s. r. o. Žilina 3.200,- € zmluva o dielo ZNH
Výsadba letničiek pred MsÚ Bytča EKOFIT, s. r. o. Kotešová 3.156,35 € objednávka ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Hurbanova P. Pavlík Thurzova 969 Bytča 17.054,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Dostojevského PRO-HOUSES, s. r. o. 17.897,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien, stav. úpravy PZ Bytča PRO-HOUSES, s. r. o. 2.075,60 € zmluva o dielo ZNH
PZ a KD Hliník n/Váhom - prístavba PFH, s. r. o. Predmier 10.774,87 € zmluva o dielo ZNH
Tribúna TJ Hliník n/Váhom-soc. Zariadenia PFH, s. r. o. Predmier 7.037,11 € zmluva o dielo ZNH
Kostol Pšurnovice -dlažba, sokel Ing. J. Ďuračka, Žilina 4.971,81 € objednávka ZNH
KD Pšurnovice-oprava fasády, maľovanie Ing. J. Ďuračka, Žilina 3.922,21 € zmluva o dielo ZNH
Oplotenie vodojemu-Hrabové Jozef Králik, Bytča 2.997,85 € zmluva o dielo ZNH

vysvetlivky:
ZNH=zákazka s nízkou hodnotou
EA=elektronická aukcia
PP=podprahový postup VO