• Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • PSČ:
 • Štatutár:
 • Kontakt:
 • E-mail:
 • Poznámka:
 • Mesto Bytča
 • 321 192
 • Námestie Slovenskej republiky, Bytča
 • 014 01
 • Ing. Peter Korec – primátor mesta
 • 041/5073914, fax: 041/5073912
 • aukcie@bytca.sk ; msu@bytca.sk
 • Mesto Bytča, verejný obstarávateľ Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Všeobecné informácie

Mesto Bytča je verejným obstarávateľom, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Mesto Bytča bude na svojej internetovej stránke zverejňovať nasledovné údaje:

- oznámenia požívané pri nadlimitných a podlimitných postupoch verejného obstarávania,
- výzvy na predkladanie ponúk a výzvy pri podprahových postupoch verejného obstarávania a pri zadávaní zákazok s nízkou hodnotou.

Záujemcovia, resp. uchádzači, ktorí majú záujem o účasť vo verejnom obstarávaní sa môžu verejného obstarávania zúčastniť za splnenia podmienok uvedených v konkrétnych oznámeniach a výzvach zverejnených Mestom Bytča. Kontakty na príslušnú zodpovednú osobu budú uvedené pri jednotlivých oznámeniach, alebo výzvach.


Výzva 4.8.2010 - nákup stolov - KD (formát .pdf, 100 kB)
Výzva 4.8.2010 - nákup stoličiek - KD (formát .pdf, 100 kB)
Výzva 7.9.2010 - práce - JESIENKA, knižnca (formát .pdf, 100 kB)
Výzva 27.10.2010 - dodávka mäsa (formát .pdf, 100 kB)
29.10.2010 - Vysvetlenie k nadlimitnej zákazke na dodávku tovarov 06222-MST (formát .pdf, 260 kB)
Výzva 16.11.2010 - dodávka a montáž mantinelov pre hokejbalové ihrisko (formát .pdf, 100 kB)
Výzva 22.12.2010 - kancelárske potreby pre MsÚ Bytča (formát .pdf, 100 kB)
Výzva 22.2.2011 - dodávka mäsa (formát .pdf, 100 kB)