::Návrhy VZN::


Termíny zasadania MR a MZ na 1. Polrok 2011:

 

MR (o 15,00 hod.)

18.1.2011

31.3.2011

14.6.2011

 

MZ (o 15,00 hod.)

27. 1. 2011

14. 4. 2011

30. 6. 2011