-------------

Mestská polícia Bytča si dovoľuje požiadať všetkých vodičov motorových vozidiel, ktorí budú vstupovať na námestie v Bytči v stredu dňa 01.06.2011 o toleranciu a rešpektovanie pokynov príslušníkov mestskej polície, ktorí budú riadiť dopravu a uzatvárať vstup na námestie hlavne z dôvodu aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia chodcov. Dôvodom čiastočného uzatvorenia námestia je organizovanie dňa detí Mestským úradom Bytča. Čiastočná uzávera bude v dobe od 06:00 hod. do 12:00 hod.
Za pochopenie vopred ďakujeme.


-------------