MŠ Dostojevského

Jarmila Ritnošíková Ul. Dostojevského 933/5, 014 01 Bytča 041/553 31 64 www.msdostojevskeho.sk msdostojevskeho@zoznam.sk

MŠ Hurbanova

Jarmila Holániková Ul. Hurbanova 247/5, 014 01 Bytča 041/553 22 93 www.bytca.sk/mshurbanova mshurbanova@zoznam.sk

ZŠ Eliáša Lániho

Mgr. Mária Torousová E. Lániho 261/7, 014 01 Bytča 041/553 22 23, 553 22 24 www.zselaniho.sk maria.torousova@zselaniho.sk

ZŠ Mieru

Mgr. Rudolf Takáč Ulica mieru 18, 014 01 Bytča 041/553 23 45 www.zsmieru.sk mshurbanova@zoznam.sk

Gymnázium

Mgr. Helena Školková Štefánikova 219/4, 014 01 Bytča 041/552 35 88, 041/552 35 89, 041/552 35 90 www.gymbytca.edu.sk skola@gymbytca.edu.sk

Základná umelecká škola

Mgr. Viera Křížová Zámok č. 105, 014 01 Bytča 041/5532377 www.zusbytca.sk zusbytca@gmail.com

Centrum voľného času

Mgr. Mária Hlavoňová Ul. mieru č. 1357, 014 01 Bytča 041/5532781 www.cvcbytca.sk maria.hlavonova@cvcbytca.sk

Súkromná jazyková škola

Mgr. Simona Salajková 0944 008 089 www.sjsbytca.sk info@sjsbytca.sk

Inštitút jazykov a vzdelávania Bytča

Slávka Litvíková 0948 590 073 www.bytca.ijav.sk ijav.bytca@gmail.com