1223
pred týmto rokom patrila už prvá polovica majetku Bytče Nitrianskemu biskupstvu
1234
prvá písomná zmienka o Bytči (terra Bycha). Rode, Boleslav, Kračun a Mykud predali druhú polovicu svojho majetku Bytča nitrianskemu biskupovi Jakubovi za 24 hrivien striebra
1250
kráľ Belo IV. potvrdil darovanie zemí Bytča a Hvozdnica synom bána Filipa Štefanovi a Mikulášovi
1268
najstaršia písomná zmienka o Hrabovom
1271
Bytča sa spomína ako majetok biskupstva v Nitre
1318
Bytča opäť písomne potvrdená ako majetok Nitrianskeho biskupstva
1332 - 1338
v registroch vyberaných pápežských desiatkov sa uvádza, že bytčiansky farár Štefan platil 12 grošov
1378
biskup Dominik predal dedičné richtárstvo v Bytči Petrovi, synovi Damiána, za 350 hrivien denárov. V listine je prvý údaj o Bytči ako meste - civitasmesto Bytča malo udelené výsady Turčianskeho Svätého Martinasprávcom bytčianskeho kostola bol Michal
1391
konšeli a boženíci Bytče sľúbili v mene celej komunity obce za seba i svojich potomkov, že mestečko sa bude riadiť žilinským právom (zápis v Žilinskej knihe)
1392
prvýkrát písomne doložené zasvätenie farského kostola v Bytči Všetkým svätým
1393 - 1399
richtárom Bytče sa stal Poliak Saczkowski
1409
najstaršími známymi dedičnými richtármi v Malej Bytči boli Jakub klerik a Ladislav
1423
donácia pre Benjamína a Urbana na zem v Trenčianskej stolici, kde vznikli obce Beňov a Urbanovpri predaji dedičného richtárstva vo Veľkej Kotešovej sa spomínajú obyvatelia Hliníka
1438
najstaršia písomná zmienka o Mikšovej
1439
najstaršia písomná zmienka o Hliníku
1450
Poliak Saczkowski predal richtárstvo v Bytči Stanislavovi Židovi z Trenčianskych Bohuslavíc
1454
dohoda o uvoľnení Bytče medzi Pongrácom zo Sv. Mikuláša a Jánom Huňadymprvýkrát písomne doložená obytná veža s opevnením v Bytči
15. storočie, 1. polovica
Bytču a Bytčianske panstvo svojvoľne obsadil Pongrác zo Svätého Mikuláša
15. storočie, 60. roky
kráľ Matej dal Bytču do zálohu žoldnierskemu kapitánovi Francovi z Hája
1463
Herman zo Zvířetic a Matúš zo Šternberka dobyli opevnenie ležiace pri Váhu v Hliníku
1468
približne v tom období prešla Bytča aj s panstvom do rúk Blažeja Podmanického
1480
Bytču dostal do zálohu Viliam Tetauer, žoldniersky kapitán českého pôvodu v službách Matej Korvína
1484
prvýkrát poznáme voleného richtára Veľkej Bytče, ktorým bol Jakub Bosmanmesto Bytča vydalo svoju najstaršiu zachovanú listinu (hraničný spor medzi dedinami Hliník a Kotešová). V listine je uvedená aj kompletná 11-členná mestská radabytčiansky farár Beneš bol vyjednávačom v chotárnom spore medzi Hliníkom a Kotešovou
1492
kráľ Vladislav II. nariadil, aby Viliam Tetauer prepustil Bytču späť nitrianskemu biskupovi
1494
Václav Podmanický preniesol svoje vlastnícke právo na Bytču Jána Podmanického
1496
zomrel Viliam TetauerVladislav II. preniesol všetky vlastnícke práva na Bytču na nitrianskeho biskupa Antona
1497
Turčiansky konvent vyzval synov Viliama Tetauera, aby vrátili Bytču Václavovi Podmanickému
1500
kráľ Vladislav II. daroval Bytču Michalovi Imrefimu zo Serdahelu
1512
približne v tomto roku sa narodil František Thurzo, syn Jána VI. zvaného Krivý - zakladateľ bytčiansko-oravskej vetvy Thurzovcov
1519
Benedikt literát zo Svätej Mary získal donáciu na Hliník
1534
kráľ Ján Zápoľský potvrdil vlastníctvo mesta Bytče a hradu Hričov Podmanickovcom
1539
František Thurzo sa stal nitrianskym biskupom
1540
najstaršia písomná zmienka o PšurnoviciachBytča uvedená v daňových súpisoch ako súčasť Hričovského hradu
1541
Ferdinand I. daroval Bytču s opusteným a vypáleným zámkom Gašparovi Dominithovi
1547
Ján Imrefi prepustil polovičku majetku Hričov a zámku v Bytči, ktorý okupoval Rafael Podmanický, Bartolomejovi Horváthovi
1549
Ferdinand I. odsúdil na stratu hlavy Rafaela Podmanického, ktorý násilne okupoval Bytču
1555
Bytča sa uvádza ako súčasť Hričovského hradu
1556
zomrel Mikuláš KostkaJán Imrefi prepustil Hričov a Bytču s ostatnými náležitosťami Rafaelovi Podmanickému za 4500 zlatých
1558
po smrti Rafaela Podmanického prešla Bytča a Hričovské panstvo na kráľovskú komoru
1560
najstarší zachovaný odtlačok mestského pečatidla
1561
zomrela Barbara Kostková, prvá manželka Františka Thurzu
1562
František Thurzo sa oženil s Katarínou Zrínskou
1563
paňou na Bytči a Hričove bola Anna Likarka, vdova Gašpara HorváthaFrantišek Thurzo získal hrad Hričov a značne poškodený starý zámok v Bytči, ku ktorému patrilo panstvo a mestečko, za 10 000 zlatých
1567
na Lietavskom hrade sa narodil Juraj Thurzo
1571 - 1574
pod vedením Jána Kiliana postavili v Bytči na mieste pôvodného starého objektu nový zámok
1574
František Thurzo zomrel na Lietavskom hrade
1575
donácia Kataríny Zrínskej pre Jána Kiliana, ktorý za zásluhy o vystavenie Bytčianskeho zámku dostal dve celé usadlosti v Pšurnoviciach a Hornom Hričove
1576
sobáš Kataríny Zrínskej a Imricha Forgáča
1585
zomrela Katarína Zrínskaprvý sobáš Juraja Thurzu so Žofiou Forgáčovou
1590
prestavba farského kostola na námestí v Bytči
1592
druhý sobáš Juraja Thurzu s Alžbetou Coborovounajstarší zachovaný urbár Bytčianskeho panstva
1598
v Bytči sa narodil Imrich Thurzo, jediný syn Juraja Thurzu
1601
stavba Svadobného paláca v Bytči
1605
Bytču plienili a podpálili hajduci pod vedením Bieleho Steča
1609
Juraj Thurzo zvolený za uhorského palatína
1611
v Bytči sa konal súd nad pomocníkmi Alžbety Báthoryovej
1612
sobáš Barbory Thurzovej a Krištofa Erdöyho
1614
cechový štatút mäsiarov. Udelil im ho Juraj Thurzo ako zemepán a palatín. Ide dokázateľne o najstarší cech v Bytči
1615
Imrich Thurzo začal študovať na univerzite vo Wittenbergu. V tom istom roku bol zvolený za rektora univerzity
1616
udelenie cechového štatútu krajčírom v Bytči palatínom Jurajom Thurzomv Bytči zomrel palatín Juraj Thurzo
1618
sobáš Imricha Thurzu s Kristínou Ňáriovou v Kráľovskom Chlmci
1621
v Mikulove zomrel Imrich Thurzo
1624
sobáš Mikuláša Esterháziho s Kristínou Ňáriovou, vdovou po Imrichovi Thurzovi, v Sučanoch
1625
voľba Mikuláša Esterháziho, majiteľa Bytče, za palatína na sneme v Šoprone
1626
v Bytči pracovali tri mlyny, jeden nad mestom, druhý niže rybníka a tretí na Váhu
1627 - 1632
posledným rektorom bytčianskeho evanjelického gymnázia bol Eliáš Ladiver starší
1628
prvým katolíckym farárom v Bytči po potlačení reformácie sa stal ostrihomský kanonik Eduard Valerianus
1629
Mikuláš Esterházi prevzal od Ferdinanda II. listinu na Bytču a celé panstvo
1630
palatín Mikuláš Esterházi dal vytesať z kameňa studňu na zámockom nádvorína Veľkú noc prestúpili zemania z Hliníka a niektorých obcí v okolí k protestantom
1635
narodil sa Pavol Esterházi, syn palatína Mikuláša
1637
Mikuláš Esterházi udeľuje cechový štatút kováčom a zámočníkom
1638
posledná správa o chýrnom evanjelickom gymnáziu v Bytči
1641
úmrtie Kristíny Ňáriovej, druhej manželky palatína Mikuláša EsterházihoMikuláš Esterházi prenajíma Bytču s panstvom Imrichovi Balašovi a Barbare Ostrošičovej
1645
úmrtie palatína Mikuláša Esterháziho, majiteľa Bytče
1647
vyhorel Svadobný palác v Bytči
1649
Ladislav Esterházi dal do zálohu Gabrielovi Ilešházimu Bytču so zámkom a panstvom za 110-tisíc zlatýchGabriel Ilešházi prenajal mesto Bytču jezuitom za 11-tisíc zlatých
1656
udelenie cechového štatútu bytčianskym čižmárom
1659
listina Leopolda I., ktorá zabezpečovala mestu právo na štyri výročné jarmoky a týždenné trhy
1660
druhá najstaršia pečať na liste mesta Bytče
1668
Juraj Esterházi udeľuje cechový štatút kožušníkom (kušnierom)
1671
z hliníckej protestantskej fary vyhnali farára Augustína Eliáša
1673
v Bytči pracovalo 93 remeselníckych dielní a žilo tu 10 kupcov
1675
udelenie cechového štatútu bytčianskym hrnčiarom
1681
Pavol Esterházi, vlastník Bytče, syn Mikuláša, sa stal palatínom
1687
Pavol Esterházi sa stal kniežaťom
1690
udelenie cechového štatútu bytčianskym debnárom
1692
Pavol Esterházi udelil cechový štatút ševcom
1694
použitie novej nedatovanej pečate mesta Bytče
1696
oprava pôvodne gotického farského kostola v Bytči
1708
obsadenie Bytče nemeckým cisárskym vojskom. V oddiele dislokovanom v zámku slúžil Juraj Jánošík
1708 - 1710
epidémia moru v Bytči
1710
dočasným zemepánom Bytče sa stal Juraj Beréni a jeho manželka Eva Ujfalušiová
1712 - 1720
renovácia renesančného kaštieľa a ostatných zámockých objektov
1718
stolári dostali kráľovský cechový štatút od Karola VI. v slovenskom jazyku
1720
prvá písomná zmienka o soche sv. Jána Nepomuckého situovanej na zámockom nádvorí vpravo pred padacím mostom prvá písomná zmienka o madone na zámockej veži. Obraz Bolestnej Panny Márie bol vyrytý na priečelí veže vo výške piateho poschodiavznikli nástenné maľby na nádvorí renesančného kaštieľa
1727
v Bytči bývali dve židovské rodiny
1728
škola v Bytči mala vyššiu organizovanosť, vyučovala sa aj vetná skladba
1730
stavba sochy sv. Jána Nepomuckého na námestí
1744
stavba nového mestského chudobinca
1745
výstavba nového oltára Panny Márie vo farskom kostole na náklady vtedajšieho farára M. Hudeka
1749
bytčiansky žid Levko bol jedným zo zástupcov židovského obyvateľstva v celej Trenčianskej stolici
1761
požiar v Bytči, pri ktorom vyhorel kostol a časť mesta
1766
pohreb Mikuláša Lukáčiho, ktorý zomrel vo veku 112 rokov. Bol to pravdepodobne najstarší obyvateľ v celých dejinách Bytče
1767
výstavba novej fary v Bytči
1774
zriadenie židovskej školy a modlitebne v Bytči v prenajatom panskom dome
1776
použitie novej nedatovanej pečate mesta Bytče
1787
dokončenie výstavby veže pri farskom kostole zásluhou Esterháziovcov
1788
oprava školskej budovy v Bytči, ktorá pochádzala ešte z thurzovských čias
1795
dohoda medzi Bytčianskym panstvom a židovskou obcou o výstavbe kúpeľa
1796
prenesenie sídla pobočky Slovenského učeného tovarišstva z Veľkého Rovného do Bytčevýstavba sochy Panny Márie v Hrnčiarskej ulici (dnes na začiatku sídliska)
1801
prvý raz písomne doložená murovaná synagóga pri pivovare
1816
výstavba nového židovského cintorína v lokalite Záhumnie
1817
nové zastrešenie Kostola sv. Barbory na cintoríne
1818
zreštaurovanie Kaplnky Panny Márie pri prameni v lokalite Podkľutec
1819
zákaz búrania a stavania nových budov v Bytči bez predchádzajúceho súhlasu panského úradníka
1822
na základe rozhodnutia Trenčianskej stolice synagógu v Bytči mohli navštevovať aj židia z Hliníka a Kotešovej
1827
otvorenie prvej kaviarne s biliardom v meste
1828
Karol Maršovský založil Mikšovú púchovskému obchodníkovi Františkovi Schwertnerovi za 20 000 zlatýchv Bytči boli dve triviálne školy, chlapčenská a dievčenskáv Bytči bývalo 52 židovských rodín
1831
Bytču zasiahla v letných mesiacoch cholera. Zomrelo okolo 200 ľudí, v Hliníku 45 a v Malej Bytči 19 ľudí
1836
lekár Dr. Jozef Beloň z Bytče napísal vedeckú prácu De struma (O hrvole)
1845
výstavba druhej Kaplnky Panny Márie v lokalite Podkľutec zásluhou farára Štefana Tvrdého
1846
v Hliníku sa uskutočnila komasácia a segregácia chotára medzi zemanmi a slobodníkmi
1848
slávnosť novej slobody v Bytči v súvislosti so zrušením poddanstva a posviacka zástav národnej gardy chotár Bytče sa rozkladal na ploche 2670 katastrálnych jutár, z čoho bolo 1494 jutár oráčin, 72 jutár lúk, 351 jutár pasienkov, 634 jutár lesov a 118 jutár neplodnej pôdy
1849
mesto zasiahla nová vlna cholery, zomrelo 149 osôb
1850
vznik pobočky pošty
1857
zriadenie poštového úraduzačiatok komasačných prác
1858
zemetrasenie v Bytči
1861
obnovenie činnosti obecnej samosprávy
1868
Leopold Popper kúpil Bytčianske panstvo vznik prvej parnej píly Leopolda Poppera stavba budovy židovskej školy
1873
uzavretie zmluvy medzi Bytčou a Popperom o deľbe pozemkov
1875
zákaz činnosti Matice slovenskej vznik Dobrovoľného hasičského spolku
1876
Bytčiansky čitateľský krúžok predložil stanovy na schválenie
1878
Juraj Reitter založil továreň na výrobu zápaliek založenie reálnej školy
1879
vznik Ženského filantropického podporného spolku a Bytčianskeho ženského spolku
1881
bol vysvätený nový r. k. cintorín v Hliníku stavba budovy rímskokatolíckej školy
1883
vybudovanie železnice pri Bytči
1884
vydláždenie námestia
1885
bytčianski remeselníci, živnostníci a obchodníci vstúpili do Priemyselného zboru v Bytči
1888
zriadenie pobočky Tatra banky založenie dievčenskej meštianskej školy
1894
vznik prvej materskej školy
1898
pripojenie Beňova k Mikšovej
1899
urbariát získal vlastníctvo lesov a pasienkov
1904
vybudovanie mosta cez Váh veľký požiar a povodeň ochotníci Dobrovoľného hasičského spolku uviedli divadelnú hru Strídža spod hája
1906
vznik Považského kovopriemyslu Morgenstern a Kohn vznik Židovského dobročinného spolku
1907
pripojenie Mikšovej k Malej Bytči
1909
Bytčiansky športový spolok predložil stanovy na schválenie
1912
sfaltovanie ciest a chodníkovpostavenie budovy obecnej školy
1914
začiatok činnosti parnej píly Ľudovíta Holzmanna
1918
bytčianski dobrovoľníci bojovali v bitke pri Kotešovej
1919
Bytčania sa zúčastnili bojov proti maďarským boľševikom vznik parnej píly F. Adamíka vznik Telovýchovnej jednoty Sokol vznik Miestnej jednoty Československej obce legionárskej vznik Slovenského katolíckeho kruhu
1920
vznik Orolskej jednoty vznik spolku Ahavat Zionvznik Miestneho spolku ČSČK
1921
vznik Klubu československých turistov ochotníci Sokola uviedli divadelnú hru Jánošíkstavba budovy Tatra banky
1922
začiatok elektrifikácie Bytče vznik Detskej sociálno-zdravotnej stanice
1923
vznik Slovenského spevokolu
1924
vznik Okresnej hasičskej jednoty
1925
vznik Okresného živnostenského spoločenstva
1926
prvý autobus na železničnú stanicu
1928
stavba meštianskej školy vznik pobočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vznik Živeny
1929
vznik Okresnej starostlivosti o mládež
1930
stavba telocvične a kina Sokol pamätná tabuľa Jurajovi Adamíkovivznik Katolíckej jednoty
1931
stavba budovy Katolíckeho kultúrneho domu
1933
stavba plavárne
1934
začiatok stavby okresného úradu dláždenie a kanalizácia námestia vznik Robotníckej telocvičnej jednoty
založenie továrne na športové náradie - firma Kalaš
vznik Loveckého ochranného spolku
prestavba rímskokatolíckeho kostola a rekonštrukcia námestiastavba budovy Roľníckej vzájomnej pokladnice
stavba štadióna na Sihotistavba mlyna - Baláž
1941
stavba továrne na bielizeň - Křenekzačiatok formovania protifašistického odboja v meste
1942
prvá etapa odchodu židov z mesta do koncentračných táborovzačiatok stavby novej farystavba továrne na kefy - Marčiš
1943
vznik Združenia katolíckej mládeže
1944
bojové akcie povstalcov SNP v meste a na okolístavba hasičského domuzačiatok stavby nového mosta, zničený 30. apríla 1945druhá etapa odvlečenia židov z mesta do koncentračných táborov
1945
bombardovanie mestaoslobodenie mesta I. čsl. armádnym zboromvznik miestneho národného výborudokončenie stavby obecného domu
1946
pripojenie Hliníka nad Váhom a Malej Bytče k Veľkej Bytči - vznik obce Bytčaustanovenie nového MNV na základe májových volieb
1947
stavba mosta cez Váhznárodnenie firmy Kov a jej prechod pod Považské strojárneznárodnenie firmy Křenek
1948
rozpustenie MNV a ustanovenie dočasnej správnej komisie
1949
vznik jednotného roľníckeho družstva
1950
opätovný vznik MNVprechod drevárskych podnikov pod Drevoúniu a Drevoindustriu Žilina
1953
vznik jedenásťročnej strednej školy
1955
vznik drevárskeho závodu Súľov Bytčazačiatok činnosti štátneho archívu
1962
budovanie umelého koryta Petrovičky a stavba elektrárne Mikšová
1965
začlenenie Kinexu pod ZVL Považská Bystrica
1971
pripojenie obcí Hrabové, Hlboké n. V. a Pšurnovice k Bytči
1972
prví obyvatelia sa začali sťahovať na Sídlisko 9. mája
1974
úprava koryta Petrovičky v meste
1975
budovanie autobusového nástupišťa
1977
dokončenie výstavby Sídliska 9. májapostavenie domu obuvi
1978
postavenie domu smútkuoslavy 600. výročia udelenia mestských privilégií
1979
začiatok stavieb na futbalovom štadióne
1980
dokončenie stavby poštydokončenie stavby spoločenského pavilónu na sídlisku
1985
rekonštrukcia križovatky pri cintoríne
1987
prístavba gymnázia
1988
začiatok stavby sídliska Úvažie
1990
prvé voľby do mestského úradu a voľby primátoraodovzdanie sídliska Úvažie do užívania
1992
vznik a. s. Kinexprivatizácia pivovaru spoločnosťou KK Company
1993
odovzdanie domu smútku v Malej Bytčizačiatok rekonštrukcie budovy okresného úradu
1994
dokončenie stavby VÚBvznik a. s. Makyta, závod Bytča
1995
stavba pešej zóny
1996
vysviacka doma obradov v Hrabovomzriadenie okresu Bytča
1998
dostavba bytov na sídlisku Úvažieosamostatnenie sa obce Hlboké nad Váhom
2001
vysviacka kostola v Pšurnoviciachvznik s. r. o. Pivovar Popperrekonštrukcia mosta cez Váhstavba sociálnych bytov
2002
XIX. Dni filatelie Slovenska