Cenník
1. Zápisné na jeden rok:
- dospelý 50,-Sk/1,66€
- deti 25,-Sk/0,83€
- za stratu preukazu 10,-Sk/0,33€
- MVS 40,-Sk/1,33€

2. Za nevrátené knihy po uplynutí výpožičnej doby čitateľ platí:
1 - upomienka 20,-Sk/0,66€
2 - upomienka 30,-Sk/1,00€
3 - upomienka 40,-Sk/1,33€
4 - pokus o zmier 150,-Sk/4,98€

3. Stratenú knihu je čitateľ povinný nahradiť výtlačkom toho istého titulu, alebo zaplatiť plnú hodnotu knihy. Za náučnú literatúru zaplatí 5-násobok knihy.
4. Používanie internetu:
- 1 minúta 0,50 hal./0,02€
- 30 minút 15,-Sk/0,50€
- 60 minút 30,-Sk/1,00€
- Tlač dokladu 2,-Sk/0,07€/strana

5. Kopírovanie dokumentov:
- 1 strana A4 2,-Sk/0,07€
- 1 strana A3 3,-Sk/0,10€

6. Nebytové priestory - prenájom:
- a) zimné obdobie (01.11. - 30.04.) 150,-Sk/4,98€/hod.
- b) letné obdobie (01.05. - 30.10.) 100,-Sk/3,32€/hod.


Konverzný kurz: 30,1260