Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči

finančná

Predseda
Ing. Peter Bologa
Zapisovateľ
Ing. Jarmila Kramarová
Členovia
Ing. Miloš Greguš, Ing. Štefan Bučo, Jozef Raždík, Ing. Marián Gloser, Ing. Alžbeta Kramarová

správy majetku a podnikateľských činností

Predseda
Branislav Chúpek
Zapisovateľ
Ing. Anton Kotešovský
Členovia
Stanislav Struhál, Július Lovás, Ing. Peter Solčanský,  Branislav Šušolík, PhDr. Martin Gácik

výstavby a životného prostredia

Predseda
Ing. Ján Melocík
Zapisovateľ
Ing. Waldemar Oszczęda
Členovia
MUDr. Vladimír Tvrdý, Miroslav Frolo, Július Kozák, Roman Papánek, Ing. Jozef Magerčiak

sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu

Predseda
Mgr. Martin Petrus
Zapisovateľ
Ing. Bohuslav Tiso
Členovia
Bc. Ivan Kostelný, Ľubomír Hrobárik, Michal Školek, Milan Zátek, Mgr. Jozef Masiarik, Mgr. Ľubica Gabajová

Grantová komisia

Predseda
Július Kozák
Členovia
Mgr. Martin Petrus, Bc. Ivan Kostelný, Ing. Jaroslav Janešík, Štefan Bury

Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia
MUDr. Vladimír Tvrdý, Ing. Peter Solčanský, Milan Zátek

Vyraďovacia komisia

Predseda
Stanislav Struhál
Členovia
Miroslav Frolo, Ľubomír Hrobárik