Primátor mesta

Miroslav Minárčik
tel. 041/5073923
primator@bytca.sk

Primátor mesta Bytča