Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 27.11.2003
# Prítomní 113114115116117118119120
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 JUDr. Róbert Mendel
4 Jozef Raždík
5 Ing. Peter Sakala
6 MUDr. Vladimír Tvrdý
7 Vladislav Bachorík
8 Ing. Štefan Bučo
9 Ing. Ladislav Gajdošík
10 JUDr. Miloš Gero
11 Milan Hajdúch
12 Ing. Jaroslav Janešík
13 Ing. Milan Kalaš
14 Ing. Anna Pániková
15 Pavol Placek
16 Ladislav Sojčák
17 JUDr. Anton Školek
Hlasovanie - 27.11.2003
# Prítomní 121122123124125130.1.1130.1.2130.2
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 27.11.2003
# Prítomní 131132133134135136137138
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 27.11.2003
# Prítomní 139140141142
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý