Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 24.09.2008
# Prítomní 129130131132133 II.133 III. 1133 III. 3134
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 24.09.2008
# Prítomní 135128 I.136137138139140141
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 24.09.2008
# Prítomní 142143144145146147148149
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 24.09.2008
# Prítomní 150
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek