Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 27.04.2006
# Prítomní 1718192021222324
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero - - - - - - - -
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - - - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík - - - - - - - -
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 27.04.2006
# Prítomní 2526272829303132
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero - - - - - - - -
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - - - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík - - - - - - - -
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 27.04.2006
# Prítomní 34353637
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero - - - -
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík - - - -
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý