Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 17.12.2010
# Prítomní 3452/1.2/2.2/3.6/1.6/2.
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš - - - - - - - -
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský
Hlasovanie - 17.12.2010
# Prítomní 6/3.6/4.6/5.6/6.6/7.789/1.
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš - - - - - - - -
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský
Hlasovanie - 17.12.2010
# Prítomní 9/2.10
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš - -
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský