Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 26.02.2004
# Prítomní 123458910
1 Vladislav Bachorík - - - - - - - -
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 26.02.2004
# Prítomní 1112131415161718
1 Vladislav Bachorík - - - - - - - -
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 26.02.2004
# Prítomní 1920212267
1 Vladislav Bachorík - - - - - -
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
18
19 Miroslav Frolo
20 Ing. Jana Holíncová
21 Ľubomír Hrobárik
22 Branislav Chúpek
23 Ing. Alžbeta Kramarová
24 Ing. Ján Melocík
25 Mgr. Martin Petrus
26 Ing. Ondrej Skotnický
27 Anežka Vlčíková