Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 24.11.2005
# Prítomní 99100101102103104105106
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek - - - - - - - -
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 24.11.2005
# Prítomní 107108
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - -
4 Michal Filek - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek - -
17 MUDr. Vladimír Tvrdý