Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 27.01.2011
# Prítomní 23456789
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek - - - - - - - -
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský
Hlasovanie - 27.01.2011
# Prítomní 1011121314151617
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek - - - - - - - -
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský
Hlasovanie - 27.01.2011
# Prítomní 1819202122232425
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek - - - - - - - -
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský
Hlasovanie - 27.01.2011
# Prítomní 26272829
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Milan Zátek - - - -
10 Ing. Štefan Bučo
11 Bc. Ivan Kostelný
12 Stanislav Struhál
13 Michal Školek
14 Ing. Miloš Greguš
15 Július Lovás
16 Július Kozák
17 Ing. Peter Solčanský