Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 30.06.2005
# Prítomní 5556575859606162
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - -
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - - - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 30.06.2005
# Prítomní 6364656667686970
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - - - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 30.06.2005
# Prítomní 7172737475767778
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
4 Michal Filek - - - - - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - - - - - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý
Hlasovanie - 30.06.2005
# Prítomní 798081
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - -
4 Michal Filek - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková - - -
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý