Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 21.04.2005
# Prítomní 3133323435363738
1 Vladislav Bachorík - - - - - - - -
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
Hlasovanie - 21.04.2005
# Prítomní 3940414243444546
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 JUDr. Róbert Mendel
4 Jozef Raždík
5 Ing. Peter Sakala
6 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
7 Vladislav Bachorík - - - - - - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
9 Ing. Ladislav Gajdošík
10 JUDr. Miloš Gero
11 Milan Hajdúch
12 Ing. Jaroslav Janešík
13 Ing. Milan Kalaš
14 Ing. Anna Pániková
15 Pavol Placek
16 Ladislav Sojčák
17 JUDr. Anton Školek
Hlasovanie - 21.04.2005
# Prítomní 4748.248.34950515253
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 JUDr. Róbert Mendel
4 Jozef Raždík
5 Ing. Peter Sakala
6 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
7 Vladislav Bachorík - - - - - - - -
8 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
9 Ing. Ladislav Gajdošík
10 JUDr. Miloš Gero
11 Milan Hajdúch
12 Ing. Jaroslav Janešík
13 Ing. Milan Kalaš
14 Ing. Anna Pániková
15 Pavol Placek
16 Ladislav Sojčák
17 JUDr. Anton Školek
Hlasovanie - 21.04.2005
# Prítomní 54
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 JUDr. Róbert Mendel
4 Jozef Raždík
5 Ing. Peter Sakala
6 MUDr. Vladimír Tvrdý -
7 Vladislav Bachorík -
8 Ing. Štefan Bučo -
9 Ing. Ladislav Gajdošík
10 JUDr. Miloš Gero
11 Milan Hajdúch
12 Ing. Jaroslav Janešík
13 Ing. Milan Kalaš
14 Ing. Anna Pániková
15 Pavol Placek
16 Ladislav Sojčák
17 JUDr. Anton Školek