Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 25.03.2004
# Prítomní 23.123.224.124.224.3252627
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo - - - - - - - -
4 Michal Filek
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero - - - - - - - -
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš - - - - - - - -
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý