Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 303132/I.32/II.33343536
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 37/tab137/tab237/tab33839404142
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 4344454647484950
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 5152535455565758
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 5960616263646566
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 6768697071727374
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník
Hlasovanie - 14.04.2011
# Prítomní 7576777879
1 Ing. Peter Bologa
2 Miroslav Frolo
3 Ľubomír Hrobárik
4 Branislav Chúpek
5 Ing. Alžbeta Kramarová
6 Ing. Ján Melocík
7 Mgr. Martin Petrus
8 MUDr. Vladimír Tvrdý
9 Ing. Štefan Bučo
10 Bc. Ivan Kostelný
11 Stanislav Struhál
12 Michal Školek
13 Ing. Miloš Greguš
14 Július Lovás
15 Július Kozák
16 Ing. Peter Solčanský
17 Ing. Milan Ovseník