Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 3334353637 I.a)37 I.b)37 I.c)37 I.d)
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 37 I.e)37 I.f)37 II.a)37 II.b)37 III.137 III.2,3,43839
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 4041424344454647
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 4849505152535455
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 5657585960616263
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý - - - - - - - -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek
Hlasovanie - 30.04.2009
# Prítomní 64
1 Ing. Peter Bologa
2 Michal Filek
3 Miroslav Frolo
4 Ing. Jana Holíncová
5 Ľubomír Hrobárik
6 Branislav Chúpek
7 Ing. Alžbeta Kramarová
8 Ing. Ján Melocík
9 JUDr. Róbert Mendel
10 Mgr. Martin Petrus
11 Jozef Raždík
12 Ing. Peter Sakala
13 Ing. Ondrej Skotnický
14 MUDr. Vladimír Tvrdý -
15 Anežka Vlčíková
16 Ing. Peter Weber
17 Milan Zátek